SAMMEN MOD RACISME

Sammen mod Racisme er en multikulturel frivilliggruppe bestående af unge, der på tværs af etniske og kulturelle tilhørsforhold sætter fokus på diskrimination og racisme i Danmark. Vi kæmper for, at minoritetsdanskere ikke længere skal opleve at blive diskrimineret på daglig basis, i både uddannelsessystemet, på arbejdspladsen og i medierne i det danske samfund. Vi kæmper for et samfund, hvor vi alle føler os repræsenteret og, hvor vi kan omgås hinanden på lige fod. Dette gør vi gennem oplysning og debat, og ved at fejre mangfoldigheden.

ENGAGEMENT

Frivilligt arbejde skal være sjovt, og derfor lægger vi stor vægt på, at man skal lave det, man synes er fedt og bidrage der, hvor man kan. Ingen aktiviteter er fastlagt, og aktiviteterne kan derfor variere alt efter, hvad gruppen finder sjovt og interessant at lave. Da vi er mange frivillige med forskellige interesser og kompetencer, er vi opdelt i arbejdsgrupper på baggrund af disse.

UDDANNELSE

Gennem oplysning arbejder vi for at gøre borgerne i det danske samfund opmærksomme på diskrimination af minoritetsdanskere. Vi viser måder, hvorpå man gennem sprog og handlinger kan bryde med de diskriminerende samfundsstrukturer og stoppe diskrimination i hverdagssituationer.

RÅB OP - DET GØR VI!

Vi har brug for flere stemmer fra minoritetsdanskere og dem, som støtter os. Vi skal i fællesskab stå sammen og sætte fokus på den strukturelle racisme, og det gør vi kun, ved at blive ved at markere os og udfordre de eksisterende strukturer. Sig fra, hvis du oplever noget ubehageligt, konfronter din omgangskreds hvis de opfører sig diskriminatorisk – men ikke mindst, vær kritisk over for dig selv og dine handlinger. Vi indgår alle i de etablerede samfundsstrukturer, så et godt sted at starte er med sig selv.

IDEGENERERING

Vi forsøger hele tiden at gøre vores arrangementer og aktiviteter endnu bedre og diskuterer nye ideer til, hvordan vi kan skabe refleksion hos dem, der deltager. Vi er derfor altid åbne over for nye ideer og måder at gøre tingene på – om du har lyst til at være med som frivillig eller blot har ideer som deltager.

Værdierne i Sammen mod Racisme

I Sammen mod Racisme tror vi på, at alle mennesker skal og bør være lige uanset køn, etnicitet, religion og hudfarve. Vi oplever hver dag, hvordan minoritetsdanskere forskelsbehandles sammenlignet med majoriteten – mange af os oplever det også selv. Derfor har vi taget kampen i egen hånd!

Vi tror på, at vi som mennesker konstant skal udfordres til at reflektere over vores handlinger og positioner, for at blive bevidste om, hvilke samfundsstrukturer vi indgår i, og hvordan vi kan gøre op med dem, som har negative konsekvenser. Vi tror på, at det er i mødet mellem mennesker relationer opbygges og fordomme nedbrydes. Alle vores arrangementer inviterer derfor til en fælles dialog, så vi kan blive klogere på hinanden og komme den strukturelle diskrimination og hverdagsracisme til livs.

 

Det er engagementet, der driver værket

I Sammen mod Racisme er det engagementet og viljen til at kæmpe for et racismefrit Danmark, der grundlæggende binder os sammen. Vi tror på, at vores arbejde og budskaber kan nå vidt omkring, når det er engagerede og viljestærke mennesker, der står bag det. Vi tror på, at det ofte er de personlige historier, der for alvor gør indtryk, og derfor er vi også meget personligt involveret i de historier og budskaber, vi kommer med.

Derfor arbejder vi for at skabe rum og plads til, at andre kan blive inspireret og føle sig repræsenteret, så man enten selv vil handle på det, der er vigtigt for en eller blive en del af vores fælles kamp. Hvis du er nysgerrig over, om dette er noget for dig, så kan du læse meget mere her på siden.

Sammen mod Racisme– en del af Mellemfolkeligt Samvirke

Sammen mod Racisme er en frivilliggruppe, der sætter fokus på hverdagsracisme og racediskrimination. 

Det gør vi gennem debatter, oplysning og workshops, hvor vi inviterer til åben dialog om, hvordan vi får nedbrudt de samfundsstrukturer, som undertrykker og diskriminere minoritetsdanskere. 

Vi brænder derfor for at bekæmpe racisme og fejre mangfoldigheden. 

Vær med!

Vi er altid åbne over for nye frivillige. Din faglige baggrund er underordnet. Det vigtigste er, at du har lyst til at bidrage og engagere dig i kampen mod hverdagsracisme.

Vi ser gerne, at du kan lægge 1-2 timer om ugen, og at du kan binde dig i min. 6 mdr.

Det er ikke et krav, at du kan tale dansk.

Kontakt

Kontakt os via vores mail, hvis du vil høre mere om vores næste møde eller aktiviteterne i Sammen mod Racisme: 

sammenmodracisme@ms.dk

Eller du kan følge os på facebook, hvor vi løbende opdaterer på arrangementer og andet: 

Vi holder til i Mellemfolkeligt Samvirkes lokaler Fælledvej 12, 2200 Kbh N