HVAD GØR VI?

Gennemgående for alle vores arrangementer og aktiviteter er en deltagerorienteret tilgang, hvor vi inviterer deltagerne til at tage aktiv del i både diskussioner og øvelser. Dette gør vi gennem dialogbaserede øvelser, hvor refleksioner, frustrationer, undren og succeser alle har plads, og hvor vi kan skabe et læringsrum, der gør os klogere på hinanden.

Vi anvender sketches og forumteater til at tale om den følelsesmæssige og personlige del af diskrimination, hvordan det opleves for den diskriminerede at blive udelukket, overset, stereotypificeret eller kategoriseret. Til at give deltagerne en fornemmelse af, hvilket konsekvenser der er for den diskriminerede.. Derudover deler vi en personlige udfordringer eller oplevelser, som taler ind i problematikken om hverdagsracisme.

Debatarrangementer

Som noget nyt afholder vi med jævne mellemrum debatarrangementer, der skal sætte fokus på forskellige perspektiver inden for arbejdet mod diskrimination af minoritetsdanskere. Her inviterer vi en forsker, debattør eller lign. ind til at give et oplæg, hvorefter vi vil aktivere publikum til at deltage i forskellige debatter i grupper og/eller plenum.

Første arrangement var med forskeren Mira Skadegaard.

Workshops

Vi tilbyder deltagerorienteret workshops til skoler og gymnasier om hverdagsracisme, hvide privilegier og positioner. Workshoppene vil være en blanding af ovenstående metoder, men det endelig program til tilpasses den enkelte klasses behov. Lige nu tilbyder vi to forskellige workshops;

Podcast

Vi er ved at udvikle en podcast, hvor vi vil berøre nogle af de problematikker, som vi i gruppen til daglig oplever som minoritetsdanskere. 

Podcasten hedder The Revolution won’t be televised. Vi vil fortælle nogle udpluk af vores egne oplevelser med diskrimination, og vi vil invitere andre ind til at fortælle deres perspektiver på de forskellige temaer.

Folkemøde

Vi er repræsenteret som frivilliggruppe på Folkemødet på Bornholm. Her har vi i 2016 og ‘17 afholdt workshops, som omhandlede hvide privilegier og ..

I år er vi med igen, hvor vi afholder en workshop under navnet ‘Kan du genkende racisme?‘. Workshoppen er for dig, der vil have redskaber til at genkende og håndtere racisme, når du møder den. Vi skal tale om forskellige former for diskrimination, hvordan man håndterer det samt eftervirkningerne for dem, der oplever det. 

 

Diversity Festival

Lige nu arbejder vi på en Diversitets festival, der har til formål at hylde mangfoldigheden og give minoritetsdanskere et sted, hvor de kan føle sig repræsenteret.

Følg med her, hvor vi løbende vil komme med information om festivalen!

Movie-night

En søndag aften i hver måned afholder vi filmaften på café Mellemrummet. Filmene bringer forskellige tematikker op, som relaterer sig til debatten om racisme og diskrimination både nationalt og internationale ud fra både nutidige og historiske perspektiver. Dette være sig, ‘mixed race’ familier, racediskrimination samt forholdet mellem sorte og hvide. Efter hver visning åbner vi op for en diskussion i relation til filmens problematikker og diskuterer, hvordan det vedrører os i Danmark.

Vi har bl.a. vist ‘I am not your negro’, ‘Get Out’ og ‘East is East’.